Standard & poor’s đã nâng mức tăng trưởng kinh tế ấn độ lên 6.4%

S&P Ratings nâng mức tăng trưởng dự kiến của ấn độ lên 6.4% từ 6% trong năm tài chính này vào thứ hai, nhưng hạ thấp mức tăng trưởng dự kiến cho năm tiếp theo bởi cơ quan dự đoán rằng nền kinh tế ấn độ sẽ chậm lại dưới ảnh hưởng của sự gia tăng cơ sở và sự chậm phát triển toàn cầu.

Trong một nghiên cứu về tương lai của khu vực, Louis Kuijs, nhà kinh tế học trưởng ở Asia Pacific, xếp hạng toàn cầu của s&p, nói: “chúng tôi đã nâng mức dự đoán của năm tài chính năm nay vì sự tăng trưởng mạnh trong nước dường như đã bù đắp được sự bất lợi do lạm phát lương thực cao và xuất khẩu yếu kém”.

Standard & poor’s đã giảm dự kiến về tăng trưởng kinh tế ấn độ từ 6.9% xuống còn 6.4% vào năm 2024-25.

Dự đoán này phù hợp với dự đoán của nhiều tổ chức, nhưng ít hơn dự đoán của chính phủ và ngân hàng dự trữ ấn độ là 6.5% cho năm tài chính.

IMF, ngân hàng thế giới, ADB và Fitch dự đoán GDP của ấn độ sẽ tăng 6.3% trong năm tài chính này.

Nền kinh tế ấn độ tăng 7.2% trong năm tài chính 2022-23 và 7.8% trong quý thứ hai.

Số liệu GDP quý 2 sẽ được công bố vào cuối tuần này, nhưng các nhà kinh tế ước tính rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn độ sẽ giảm từ 7.8% cho đến tháng 6 xuống còn 7% vào quý 3.

Trong sách kinh tế châu á – thái bình dương, standard & poor’s nói rằng các nền kinh tế thị trường mới nổi với nhu cầu nội địa mạnh mẽ như ấn độ, Indonesia, Malaysia và Philippines sẽ phát triển mạnh nhất trong năm nay và năm sau.